Jämför villaförsäkring och hitta den bästa försäkringen för dig

En villaförsäkring är en stor trygghet när olyckan är framme. Skador på ett hus kan innebära mycket stora utgifter och kan vara en mardröm för en oförsäkrad villaägare. Faktiskt väljer hela 98% av Sveriges villaägare att skydda sig mot olyckor och skador på huset genom att teckna en villahemförsäkring.

Populära villaförsäkringar 2023

hedvig villförsäkring

1. Hedvig

★★★★★
Prisexempel: 589kr / månad

Hedvig är extra prisvärt, erbjuder mycket bra skydd, och har en praktisk app som låter dig sköta din försäkring i telefonen. Läs mer

Drulleförsäkring ingår
Teckna utan bindningstid

2. ICA Försäkring

2. ICA Försäkring

★★★☆☆
Prisexempel: 757kr / månad

ICAs villaförsäkring ger dig flera fördelar som t.ex. ICA bonus på hela försäkringspriset. Läs mer

Du får dessutom 5000kr presentkort på ICA om kylen eller frysen går sönder.

villaförsäkring från gofido

3. Gofido Försäkringar

★★★☆☆
Prisexempel: 509kr / månad

Gofido har en lite annorlunda villaförsäkring som ger dig stor möjlighet att själv komponera ditt skydd, och på så sätt påverka priset på din försäkring.

Nackdelen är att du själv måste göra många val.

Vad ska en villaförsäkring innehålla?

En villaförsäkring ger dig rätt till ersättning vid många olika typer av skador på både byggnader och tomt. Här är några exempel på händelser där en normal villaförsäkring oftast gäller:

 • Bränder och explosioner
 • Översvämning
 • Vissa typer av mögel i hus
 • När ett träd faller över en byggnad på grund av storm
 • Skador på köks- och badrumsinredning
 • Vattenskador
 • Skadedjursbekämpning (vägglöss är ofta undantagna)
 • Skador på värmepannan
 • Skador på fastighetens stammar (rör för vatten och avlopp samt elledningar)
 • Skador på staket, utomhusbelysning, brygga och flaggstång
 • Skador på tomtmarken samt gångar, uppfarter, träd och planteringar
 • Ersättning för extra boende i samband med större reparationer

Hur stor ersättning du kan få för de olika skadorna beror på flera faktorer. Exempelvis vilket försäkringsbolag du har, vilka villkor din villaförsäkring har, och skadans omständigheter. Det är viktigt att tänka på att en villaförsäkring kan ha en rad undantag och reservationer som avgör hur och under vilka omständigheter som den gäller. Därför bör du alltid se över villkoren noggrant innan du tecknar, så du vet exakt vad du kan förvänta dig. Här på sidan går vi igenom vad du bör tänka på när du tecknar villaförsäkring!

villaförsäkring

Är villaförsäkring och villahemförsäkring samma sak?

Man brukar tala om tre olika försäkringar med ett innehåll som delvis överlappar varandra:

 • Villaförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Villahemförsäkring

Hemförsäkring gäller framförallt skador som drabbar dig som person eller din lösa egendom, och är vanligt att välja när man bor i lägenhet. Den ger ett grundläggande skydd mot olyckor, stöld, och när du är på resa.

Men att bo i villa skiljer sig mycket från att bo i lägenhet, eftersom du själv äger och ansvarar för hela fastigheten. Därför behövs det ofta ett starkare försäkringsskydd i form av en villaförsäkring. Villaförsäkringen ger nämligen ett större skydd mot skador som kan drabba din tomt och de byggnader som finns på den.

En villahemförsäkring är helt enkelt en kombinerad villaförsäkring och hemförsäkring, och ger därför ett komplett skydd både för fastighet och familj. I de flesta fall är villahemförsäkring ett bra val, då den ger dig skydd i de allra flesta situationer.

Ibland är det lämpligt att teckna hemförsäkring och villaförsäkring separat, snarare än att välja en villahemförsäkring. Exempelvis får vissa en hemförsäkring via sitt fackförbund och behöver då enbart teckna en separat villaförsäkring.

Vad täcks inte av en villaförsäkring?

Det finns flera anledningar till varför en skada på din villa inte alltid ersätts av försäkringsbolaget. Här går vi igenom några av de viktigaste att ha koll på.

Vattenskada på grunda av slitage eller felkonstruktion

En av de dyraste skadorna i villor är vattenskador. Därför är det extra viktigt att veta vad som gäller för att få ersättning på din villaförsäkring ifall du får en vattenskada. Får du exempelvis en vattenskada som beror på slitet tak eller dålig dränering så har du oftast inte rätt till ersättning från en villaförsäkring. Därför är det viktigt besiktiga taket med jämna mellanrum, samt att kontrollera så att dräneringen håller måttet om du funderar på att flyttar till en ny villa. Om en skada uppstår på grund av en åtgärd som inte utförts fackmannamässigt av en behörig hantverkare så är risken stor att du också går miste om ersättning genom din villaförsäkring. Se därför till att be om ett intyg på arbetet från från din hantverkare när ett arbete utförts.

Ytskikt och tätskikt

En vattendelare när det gäller villaförsäkringar är om försäkringen gäller fastighetens ytskikt och tätskikt. Ofta kan du få ersättning för reparationer av en byggnads underliggande konstruktion medan du själv får bekosta tätskikt och ytskikt i samband med exempelvis en allvarligare vattenskada. Räkna därför med att själv behöva bekosta en del av arbetet för att återställa t.ex. ett badrum där det skett en skada.

När det gäller hussvampsangrepp, som kan orsaka mycket stora skador, är det också stor variation mellan olika försäkringsbolag. Ibland får du betala extra för att kunna få ut pengar om du drabbas av hussvamp. Ibland ingår det som standard i en villaförsäkring. Samma sak gäller vid skador på växthus eller skador som orsakats av husdjur, ofta ger denna typ av skador inte rätt till ersättning trots att du har en villaförsäkring.

Ersättning står i relation till fastighetens skick

En villaförsäkring täcker inte modernisering i samband med att du reparerar en skadad fastighet. Villaförsäkringen ger dig rätt till ersättning så att du kan återställa en fastighet till ett skick motsvarande det fastigheten hade innan skadan. Om du genomför förbättringar eller höjer boendestandarden ska du bekosta det själv. Du kan alltså inte förvänta dig att en gammal och eftersatt villa ska kunna renoveras till toppskick ifall du anmäler en skada till försäkringsbolaget.

Du måste iaktta aktsamhet

Skador som beror på att du själv har varit oaktsam ersätts inte alltid genom en villaförsäkring. Det kan också vara så att det belopp du har rätt att få ut sänks om oaktsamhet orsakat felet. Det kan till exempel handla om en sådan sak som att du glömt stänga av vattnet och tömma rören i sommarstugan innan vintern och därför råkat ut för att rören fryst sönder. Du kan också bli utan ersättning om taket på exempelvis garaget rasar in mitt i vintern för att du inte skottat det och snötrycket blivit för högt.

Vad kostar en villaförsäkring?

En villaförsäkring är oftast en mycket prisvärd försäkring som ger dig möjlighet att få ut ett högt försäkringsbelopp i förhållande till storleken på den premie du betalar in varje månad. Genomsnittspriset för en kombinerad hem- och villaförsäkring ligger omkring 5000-9000kr om året.

Priset på en villaförsäkring påverkas av flera faktorer:

 • Villans storlek, värde och ålder.
 • Villans adress, de regionala variationerna kan vara ganska stora, även vilket bostadsområde det gäller kan spela roll.
 • Typ av villa, bostäder i flera plan är mer utsatta än enplansvillor.
 • Antalet våtutrymmen i fastigheten.
 • Eventuella sidobyggnader.
 • Ålder på dem som bor i fastigheten.
 • Eventuella andra försäkringar du har hos samma bolag, ju fler du har desto bättre pris kan du få på din villaförsäkring.
 • Rabatter som du kan vara berättigad till. Om du skaffar en villaförsäkring hos den bank där du tecknat ett bolån kan du i vissa fall antingen få en billigare försäkring eller lägre ränta på bolånet.
 • Vilket försäkringsbolag du väljer
 • Försäkringens omfattning och ersättningsbelopp
 • Storlek på försäkringens självrisk

Prisexempel

Vi har frågat flera olika försäkringsbolag vad en villaförsäkring kostar. I exemplet räknar vi på en villa med 115kvm boyta + 115kvm biyta, som ligger i Stockholmsområdet och där det bor en familj med 4 personer.

 • Hedvig: 589kr / månad
 • ICA Försäkring: 757kr / månad
 • Gofido försäkringar: 509kr / månad

Se ditt pris på villaförsäkring

Det är en bra idé att jämföra priset på villaförsäkringar om du vill hitta en med en så bra ersättningsnivå som möjligt i förhållande till vad du får betala. Tänk dock på att en villaförsäkring med ett lägre pris inte behöver vara mer prisvärd än en som kostar betydligt mer. Allt beror på vad du får för pengarna och vilket skydd som just du är beredd att betala för.

Vill du jämföra fler priser kan du läsa mer i vår prisjämförelse där vi hittat den billigaste villaförsäkringen.

person som jämför pris på villförsäkring
Det går snabbt att få sitt pris på villaförsäkring genom att svara på några enstaka frågor.

Hur mycket kan man få i ersättning med en villaförsäkring?

Ersättningsbeloppet kan variera beroende på vad som hänt, vilket försäkringsbolag du har och hur hög premie du valt att betala för din villaförsäkring. Grundregeln är dock att en villaförsäkring gäller upp till husets fulla marknadsvärde. Förstörs hela huset har du alltså rätt till de pengar som behövs för att bygga ett nytt hus med motsvarande värde. Om det värsta händer och huset brinner ner till grunden kan du alltså med en villaförsäkring bygga ett nytt hus till samma värde. Om du istället vill ha ett kontantbelopp kommer det att vara lägre än kostnaden för att bygga ett nytt hus på samma plats som det gamla.

Rabatter på villaförsäkring

Du kan få ett bättre pris på en villaförsäkring genom att samla flera försäkringar hos samma försäkringsbolag. Det är dock inte alltid detta lönar sig utan det kan vara bättre att jämföra villaförsäkringar och välja den bästa oavsett om du har andra försäkringar hos bolaget sedan tidigare eller inte.

Du kan också få en mindre rabatt på din villaförsäkring om du vidtagit åtgärder som minimerar risken för att du ska behöva göra anspråk på försäkringen. Det kan handla om att du har installerat en vattenfelsbrytare, jordfelsbrytare, läckageskydd och en bra brandvarnare. Om du har en villahemförsäkring får du bättre pris om du investerat i larm och övervakningskameror. Håll också utkik efter tillfälliga kampanjer som ger rabatt på villaförsäkring.

Att byta villaförsäkring är enkelt

Du ska inte nöja dig med något annat än den bästa villaförsäkringen som just du har möjlighet att få. Många behåller samma villaförsäkring år efter år av gammal vana men det är en bra idé att undersöka om du har möjlighet att spara pengar och få ett bättre försäkringsskydd genom att byta villaförsäkring. Oavsett vad du har för anledning till att vilja byta villaförsäkring så är det enkelt gjort. Vanligtvis gäller en villaförsäkring i ett år men du kan säga upp ett avtal närsomhelst. En befintlig villaförsäkring fortsätter dock att gälla till avtalstidens slut. Därför är det en bra idé att först kolla när din nuvarande försäkring löper ut, så att du inte sitter med dubbel försäkring under en längre period.

Tilläggsförsäkringar

Utöver det basskydd som en villaförsäkring ger väljer många att teckna en eller flera tilläggsförsäkringar. En fördel med tilläggsförsäkringar är att de ger dig möjlighet att skräddarsy villaförsäkringen så att den blir precis så som du vill ha den. 

Exempel på tilläggsförsäkringar till villaförsäkring:

 • Allriskförsäkring
 • Sänkt självrisk
 • Rätt till ersättning vid angrepp av hussvamp

Vanliga tillägg till en villahemförsäkring är:

 • Utökat reseskydd
 • Försäkring mot olycksfall på fritiden
 • Utökat skydd för hemelektronik
 • Extra försäkring för värdesaker
 • Småbåtsförsäkring

Istället för att erbjuda flera olika tilläggsförsäkringar till en villaförsäkring har flera försäkringsbolag ett system där du väljer mellan två eller tre villaförsäkringar som kostar olika mycket och ger olika starkt skydd. Villaförsäkring Stor är en försäkring som ger ett bra skydd och erbjuds av flera bolag. Plusförsäkring är ett namn på en tilläggsförsäkring till en villaförsäkring som ger förbättrad skydd och sänkt självrisk. Termen helförsäkrad förekommer också men faktum är att alla villaförsäkringar har begränsningar och du är aldrig försäkrad mot allt som kan hända.

Självrisk

Självrisken är det belopp du själv måste stå för i samband med att lös eller fast egendom eller din tomt skadas på så sätt att det resulterar i ett försäkringsärende. Hur hög självrisken är varierar kraftigt mellan olika försäkringsbolag och du kan också själv välja en låg självrisk genom att betala en högre försäkringspremie varje månad. En riktigt låg självrisk ligger omkring 1 500 kronor men självrisken kan också var så hög som 10 000 kronor. När det gäller vissa skador och olyckor är inte självrisken ett fast belopp utan den uttrycks istället som en procentsats av den tala kostnaden.

Villaförsäkring behövs även vid uthyrning av bostaden

Det är du som äger en villa som ansvarar för att den är försäkrad och inte dina eventuella hyresgäster. Även om du hyr ut en bostad under lång tid till samma hyresgäst behöver du alltså teckna en villaförsäkring. I vissa fall kan en bra villaförsäkring ge dig ersättning vid hyresbortfall på grund av allvarliga skador.

Tips till dig som funderar på att teckna en villaförsäkring

I samband med att du tecknar en villaförsäkring har du ofta rätt till en gratis besiktning. Genomförs en sådan får du bra koll på ditt hus och vad du kan behöva åtgärda i förebyggande syfte. Ett besiktningsprotokoll är också en viktig handling vid försäljning av en fastighet.

Ta ställning till om du behöver en vanlig villaförsäkring eller en villahemförsäkring. Gå gärna igenom alla dina försäkringar och kontrollera att du inte betalar i onödan för överlappande skydd.

Ta ställning till om grundskyddet i en villaförsäkring är tillräckligt bra eller om du behöver komplettera det genom en eller flera tilläggsförsäkringar.

Om du genomför tillbyggnader eller ombyggnad ska detta meddelas försäkringsbolaget och läggas till i ditt försäkringsbrev. På så sätt kan du få ersättning även vid skada på egendom som inte fanns när du tecknade villaförsäkringen.

Snabba frågor om villaförsäkring

Vad kostar villaförsäkring?

En villaförsäkring kostar från ett par hundra kronor i månaden upp till flera tusen. En genomsnitts-villaförsäkring kostar i Sverige 6500kr per år.

Vad ska en villaförsäkring innehålla?

En villaförsäkring ger ersättning vid flera sorters skador på ditt hus. Exempelvis brukar dessa inkludera: bränder, översvämning, skador på grund av storm, etc.

Sammanfattning

En villaförsäkring behövs om du äger ett hus som du bor i, hyr ut eller använder som fritidshus. Saknar du en villaförsäkring kan du, bokstavligt talat, förlora allt du har vid till exempel en eldsvåda. En villaförsäkring kombineras ofta med en hemförsäkring, vilket kallas för villahemförsäkring. Med den försäkringen har du skydd mot skada på både fast och lös egendom. Det finns ett stort antal försäkringsbolag som erbjuder villaförsäkringar och du har goda möjligheter att hitta en som motsvarar de krav och önskemål du har. En villaförsäkring kan anpassas med hjälp av tilläggsförsäkringar så att du får ett skydd som är rätt för din fastighet. Du kan också välja om du vill ha en så låg månadspremie eller en så låg självrisk som möjligt.

Utgivare

Villaförsakring.se drivs av Productical AB, med säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 559134-3800

Kontaktinformation

Om du har frågor, förslag, eller behöver komma i kontakt med oss av någon annan anledning så ber vi dig maila oss på hej@villaförsakring.se