Försäkringsbrev

Försäkringsbrevet är det avtal som du och försäkringsbolaget ingår, och som innehåller detaljerna om din försäkring. Det är försäkringsbrevet som specificerar:

  • Vad försäkringen gäller för
  • Hur länge den gäller
  • Hur mycket den kostar (premien)
  • När betalningar ska ske.

Gäller försäkringsbrevet din villaförsäkring så framgår det alltså vilken fastighet som du försäkrat, för vilken period och till vilket pris. Kontrollera därför att alla uppgifter stämmer, så att du försäkrat rätt byggnad!

Försäkringsbolagen har en skyldighet att skicka dig försäkringsbrevet när du tecknar en försäkring och vid förlängning. När du har tecknat en försäkring, så bör du läsa igenom försäkringsbrevet noga. Det är ett enkelt sätt att säkerställa att du tecknat den försäkring du tänkt, och att det inte uppstått något fel eller missförstånd. Det är bättre att göra den här kontrollen i början när du precis tecknat försäkringen, så undviker du tråkiga överraskningar senare! just din försäkring och du kan undvika eventuella missförstånd.

Det kan vara en god idé att spara försäkringsbrevet under den tid som avtalet löper, samt under uppsägningstiden. Men oftast så får du brevet skickat till dig digital, och det brukar vara enkelt att ta fram genom att logga in på ditt försäkringsbolags hemsida.

Försäkringsvillkor

För att ta reda på exakt vad din försäkring täcker, vilka avdrag som görs och vilken självrisk som gäller, så behöver du också läsa försäkringsvillkoren. De brukar vara bifogade med försäkringsbrevet och är ofta ett ganska långt dokument med väldigt mycket information. De flesta människor bemödar sig inte att läsa försäkringsvillkoren, men det kan vara smart att göra det (eller i alla fall vissa delar) för att ta reda på om du bör teckna en tilläggsförsäkring. Skulle exempelvis din villaförsäkring inte täcka skadedjursangrepp, så är det i försäkringsvillkoren som du tar reda på det. Då kan det vara en god idé att lägga till en försäkring för att skydda mot just detta.