Skadedjur

Skadedjur kan vara en stor huvudvärk för villaägare eftersom de kan göra stor skada på byggnaden, göra det svårt att bo kvar, samt vara mycket svåra att bli av med. Risken att drabbas av skadedjur är extra stor ifall du bor i ett trähus, eftersom det finns många insekter som kan skapa problem genom att förstöra träkonstruktioner.

Vanliga skadedjur inkluderar exempelvis:

 • Råttor och möss
 • Getingar
 • Vägglöss
 • Kackerlackor
 • Pälsängrar och andra larvdjur
 • Träförstörande insekter som husbock och hästmyra
 • Hussvamp kan skapa liknande problem som skadedjur
trähus riskerar att drabbas av skadedjur

Täcks bekämpning av skadedjur av en villaförsäkring?

Om du bor i en villa är det alltså mycket viktigt veta om din försäkring täcker skador som orsakats av skadedjur och kostnader för att bli av med skadedjur som angripit din villa.

Många villaförsäkringar täcker skador som orsakats av möss, råttor och andra gnagare, men det kan vara svårare att få ersättning för skador orsakade av insekter som termiter och andra kryp.

Det är därför alltid viktigt att läsa igenom dina försäkringsvillkor noga för att se vad som ingår och vad som inte täcks. Du kan också prata med kundtjänst hos ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som ingår i just din försäkring.

Begränsningar

Det är viktigt att tänka på att många försäkringsbolag har en ersättningsgräns för skador orsakade av skadedjur. Detta innebär att du bara kan få ersättning upp till en viss summa, oavsett hur stora skadorna är. Se därför till att detta belopp är tillräckligt högt för att du ska kunna ha råd att reparera skador som orsakats av skadedjur. Om beloppet är för lågt kan du jämföra villaförsäkringar för att se om det finns en bättre villaförsäkring du kan teckna. Det är även en god idé att spara till en reparationskonto för din villa, så att du har råd att reparera byggnaden vid oförutsedda händelser.

Förebygg problem med skadedjur

Så vad kan du göra för att skydda dig mot skadedjur och få ersättning från din villaförsäkring om det behövs? Här är några tips:

 1. Se till att du har en bra villaförsäkring med tillräckligt hög ersättning för skadedjur.
 2. Förebygg skadedjur genom att hålla huset städat och ordentligt underhållet, särskilt om du har känt till skadedjur i området.
 3. Om du anar att ditt hus kan ha angripits av skadedjur, vänta inte med att göra något åt det. Anlita tidigt en specialist för att inspektera ditt hus för att upptäcka eventuella skadedjur i ett tidigt skede. T.ex. så kan Anticimex hjälpa till med att identifiera skadedjur.
 4. Spara alltid alla räkningar, kvitton, och annan dokumentation för eventuella reparationer som görs på grund av skadedjur, så att du kan visa dem för ditt försäkringsbolag om det behövs.