Mögel i hus

Har du upptäckt mögel i ditt hus? Oroa dig inte, du är inte ensam! Mögel är en vanlig plåga för många husägare. Har ditt hus drabbats av mögel eller hussvamp så vill du säkert veta hur din villaförsäkring täcker det. Här går vi igenom hur du kan få ersättning och vad du kan göra för att förebygga mögelangrepp.

Vad är mögel egentligen?

Mögel är svampar och bakterier som finns naturligt överallt i vår miljö. De gillar fuktiga platser och sprider sig snabbt genom att skapa sporer. Om mögel dyker upp inomhus kan det orsaka skador, speciellt om angreppen är stora. Dessutom kan mögel orsaka hälsobesvär som astma och allergi. Det är viktigt att alltid vara på sin vakt, och åtgärda mögel så fort som möjligt efter det upptäcks. Ju snabbare du agerar, desto mindre skador kan det orsaka på lång sikt.

Olika typer av mögel i hus

Det finns många olika typer av högel som kan drabba villor och andra hus. Här är en lista över några av de vanligaste mögelsorterna som förekommer i villor och bostäder, samt deras kännetecken:

 • Vitmögel: Har en ljus färg och kan liknas vid damm. Det är oftast det första som dyker upp i hus med höga fuktnivåer, och det förekommer främst i källare, krypgrundar och på vindar.
 • Blåmögel: Även kallad blånadssvamp. Ger ytorna en blå, grön eller grå färg. Sitter ofta på byggmaterial av trä.
 • Rödmögel: Förekommer där luftfuktigheten är hög, som i badrum och duschrum eller efter en översvämning.
 • Svartmögel: Har en mörk eller svart färg och förekommer oftast i små grupperade prickar.
 • Hussvamp/Rötsvamp: Drabbar oftast trä och ser ut som ett brunt pulver. Förekommer ofta runt trösklar, dörrar och fönster.
mögel i hus

​Vilka mögelskador täcker villaförsäkringen?

Här går vi igenom några vanligt förekommande villkor för hur villaförsäkringar täcker mögelskador. Det är däremot viktigt att komma ihåg att alla försäkringsbolag har olika villkor, och enskilda försäkringar kan skilja sig åt. Kolla därför alltid dina egna försäkringsvillkor för att ta reda på om just din försäkring ger dig ersättning för mögelskador.

Ofta täcks mögelangrepp som uppkommit på grund av:

 • Översvämning
 • Läckage från vattenledning eller avlopp
 • Läckage från trasig vitvara som t.ex. diskmaskin (förutsatt att den varit korrekt installerad)

Ofta täcks inte mögelangrepp som uppkommit på grund av:

 • Bristfällig dränering runt husets grund
 • Markfukt runt huset
 • Bristande ventilation i byggnaden

Så kan du förebygga mögel i huset

Eftersom mögel i hus kan vara dyrt och ta tid att åtgärda, så är det en god idé att försöka förebygga att det uppkommer mögel från första början. Det finns flera metoder, där vissa är enkla och andra är större ingrepp:

 • Låt besiktiga huset: Om du planerar att köpa nytt hus, eller vet med dig att du inte gjort underhåll på lång tid, så kan det vara en bra idé att först låta besiktiga ditt hus. På så vis upptäcker du potentiella läckor eller fukt i god tid.
 • Låt en fackman installera rör och vitvaror: När du gör ändringar på avlopp och vattenledningar, eller byter ut vitvaror som använder vatten (exempelvis diskmaskin eller tvättmaskin) så bör du alltid låta en fackman utföra arbetet. Det kommer hjälpa dig både undvika skador samt göra det enklare att få ersättning på din villaförsäkring ifall olyckan är framme.
 • Använd underlägg under vitvaror i köket: Se till att du har underlägg under kyl och frys samt diskmaskinen i köket. På så sätt rinner vattnet ut på golvet ifall det börjar läcka, och du kan snabbt upptäcka det – innan det börjar mögla bakom köksskåpen.
 • Säkerställ god ventilation: Att ha god ventilation är ett effektivt sätt att undvika att fukt samlas. Kontrollera att badrumsfläktar fungerar, och att husets ventilationsventiler är rätt inställda och låter frisk luft komma in i byggnaden.
 • Dränera husgrunden: Alla hus behöver inte dräneras. Det beror på husets konstruktion och läge. Att dränera kring husgrunden är ett stort ingrepp som kan kosta mycket pengar. Därför bör du börja med att göra en besiktning eller fuktmätning för att förstå om det finns behov för att göra en dränering.